Verdivurdering av virksomhet

Handbook-forside-001.jpg

eigercorp_webphoto_001.jpg

Jørgen-Bøhn-2016-002.jpg

Bare markedet gir oss et klart svar på den eksakte prisen på selgers virksomhet. Vi vurderer en virksomhet på såkalt stand alone-basis. Det vil si at vi ikke regner med noen strategisk merverdi der disse finnes.

Vi legger vekt på:

  • Historiske resultater (3-5 år) og forventet utvikling i omsetning
  • og resultat (1-3 år frem i tid)
  • Etableringsbarrierer i bransjen og dens attraktivitet
  • Virksomhetens posisjon i sitt marked/bransje
  • Virksomhetens størrelse
  • Kvalitet på ledelsen

De to vanligste metodene

  • Et normalresultat ganget med en faktor (multippel). Passer som regel for en virksomhet med en etablert omsetning og historiske resultater. For eksempel en handelsbedrift.
  • Neddiskontering av fremtidig kontantstrøm. Passer for en bedrift med kort historikk og med store muligheter for å skalere opp salget. For eksempel salg av lisenser til et dataprogram.

Vi har lagt ved en presentasjon om metodevalg og metodikk bak i denne håndboken. I tillegg har vi lagt ved en oversikt over hva som trengs av underlagsmateriale for å gjøre en verdivurdering.

Last ned vår håndbok «Salg av virksomhet - en praktisk guide» ©

Snakk med våre bedriftsmeglere for mer informasjon om kjøp og salg av virksomhet »