Verdivurdering

Verdivurdering og virksomhetsanalyse
Skal du selge boligen din innhenter du først en takst for å få en idé om verdien, om det foreligger feil eller mangler som bør eller må rettes eller om det er forhold som trekker prisen opp. På samme måte legger vi i Eiger Corpoate AS en grundig verdi- og virksomhetsanalyse til grunn for gjennomføringen av våre oppdrag. På denne måten lærer vi virksomheten å kjenne, både dens sterke og svake sider. Hensikten med en slik analyse er også å avdekke mulige forbedringspotensial og identifisere verdiøkningsmuligheter som eier / ledelse ikke selv har vært klar over. Kontakt våre rådgivere i dag »

Våre analyser bygger blant annet på:

  • Historiske regnskap
  • Budsjetter og forretningsplan
  • Organisasjon
  • Bransje- og produktbeskrivelse
  • Virksomhetens markedsposisjon
  • SWOT-analyse

Vi har gjennomført flere hundre verdivurderinger innenfor de fleste bransjer. 
Les mer om bransjer vi arbeider med »