Valg av rådgivere ved salg av virksomhet

Handbook-forside-001.jpg

eigercorp_webphoto_001.jpg

Jørgen-Bøhn-2016-002.jpg

Den viktigste grunnen til å benytte en rådgiver i en salgsprosess er at du ikke fjerner fokus på daglig drift. Verden er dessverre full av eksempler på eiere som skal gjøre alt selv, og som underveis mister oversikt og kontroll. Til slutt ender man opp med dårligere pris for virksomheten fordi man ikke klarer å levere forventede resultater parallelt.

Andre grunner er at en god rådgiver har kunnskaper om potensielle kjøpere som er industrielle, finansielle og internasjonale. Eller kjøpere som kan være i andre deler av verdikjeden eller utenfor bransjen man opererer i. En god rådgiver er også forhandlingsvant, og opptrer rasjonelt og mindre emosjonelt enn mange selgere av for eksempel familiebedrifter.

Man selger sin virksomhet kun én gang. Ytterst få kjøper den tilbake senere og selger på ny. Sjansene for å oppnå god pris og gode vilkår øker med erfaringen selgers rådgiver har.

Typiske arbeidsoppgaver for en rådgiver kan være:

 • Diskutere strategi for gjennomføring av transaksjonen
 • Foreta en verdivurdering av virksomheten
 • Avstemme forventinger til pris, avdekke merverdier og lignende
 • Utarbeide en presentasjon av virksomheten for interessenter
 • Kartlegge aktuelle interessenter
 • Kontakte interessenter, avklare interesse, avholde presentasjoner
 • Innhente og sammenligne indikative bud
 • Bistå med forhandlinger og videre budprosess
 • Bistå med sluttforhandlinger
 • Bistå advokater i utarbeidelse av endelig avtaleverk
 • Bistå ved sammenstilling av nødvendig due diligence-informasjon
 • Bistå oppdragsgiver i å håndtere motparts due diligence-gjennomgang
 • Bistå advokater og oppdragsgiver i endelig gjennomføring og oppgjør

Last ned vår håndbok «Salg av virksomhet - en praktisk guide» ©

Snakk med våre bedriftsmeglere for mer informasjon om kjøp og salg av virksomhet »