Bistand omsetning kjøp/salg av unoterte aksjer

Omsetning av unoterte andeler/aksjer

Forskjellige  grunner gjør at  noen investorer ønsker å realisere sin investering  før  utløpet av prosjektets forventede levetid.

Fokus fra tilrettelegger er sjelden på annenhåndsomsetning  og det kan ofte være vanskelig å finne aktuelle kjøpere/selgere. Som et corporate selskap med lang historikk innen  rådgivning på kjøp og salg av virksomheter, bringer Eiger  denne erfaringen  til markedet for unoterte prosjektandeler/aksjer.

  • Vi bistår investorer i andeler/aksjer i unoterte selskaper med å finne nye eiere. 
  • Grundig undersøkelse av de underliggende selskapene letter verdifastsettelse av aksjer/andeler
  • God kjennskap til markedet sikrer beste løsning

 Våre tjenester består i:

  • Søke relevante investorer for kjøp/salg av unoterte aksjer/andeler
  • Verdivurdering av aktuelle aksjer/andeler
  • Rådgivning vedr. oppgjør ved transaksjon, og korrekt innføring i aksjebok
Meld interesse til:
 
Alf Rasmussen   + 47 90 12 09 77
 
Bjørn Kaaber      + 47 91 19 58 50