Transaksjon ved salg av virksomhet

Handbook-forside-001.jpg

eigercorp_webphoto_001.jpg

Jørgen-Bøhn-2016-002.jpg

På dette stadiet av prosessen har selger bidratt med mye informasjon til verdivurdering og informasjonsmemorandum, diskutert målgruppe med rådgiver, deltatt i forhandlinger – og fått en foreløpig avtale på plass! Dette ser så lovende ut at det er fristende å senke skuldrene (og titte på nye biler) – men det er nå man virkelig må mobilisere ekstra utholdenhet. Å selge en virksomhet er som å løpe maraton, det er først ved ca. 30 kilometer at det begynner å røyne på. Denne siste biten av salgsprosessen, med avtaleverk, due diligence og oppmerksomhet rundt detaljer, er som de siste 12 maratonkilometerne.

Aksjekjøpsavtale
Dersom det er et aksjeselskap som selges, er det naturlig at man selger aksjene i selskapet. Man kan også selge hele eller deler av innmaten, men da er det en del andre momenter som kommer i betraktning. Dette kan for eksempel være skattemessige forhold.

En Share Purchase Agreement (SPA) er den endelige avtalen som regulerer alle vilkår og forhold knyttet til salget av virksomheten. Jo mer kompleks og større virksomheten er, desto mer omfattende og tidkrevende er som regel en SPA.

Selger bør vente med å åpne for en DD inntil en SPA er undertegnet, og at det i stedet tas forbehold om funn i DD-prosessen i selve SPAen. Såfremt DD ikke avdekker vesentlige, negative funn som gir kjøper grunn til å trekke seg fra avtalen, vil SPA binde begge parter. Alternativt kan man forhandle om en SPA parallelt med at DD gjennomføres.

Last ned vår håndbok «Salg av virksomhet - en praktisk guide» ©

Snakk med våre bedriftsmeglere for mer informasjon om kjøp og salg av virksomhet »