Tjenester M&A


«A small step for man – a giant leap for your business!»
Organisk vekst er ikke alltid nok til å tilfredsstille krav fra rastløse aksjonærer, nå ambisiøse mål eller sikre et solid fotfeste i det markedet din virksomhet opererer i. Som grunnregel anbefaler vi at enhver virksomhet løpende planlegger hvordan den skal befeste og styrke sin markedsposisjon gjennom kjøp eller fusjon. 
Kontakt våre rådgivere i dag »

Eiger Corporate AS kan bistå med å:

 • Utvikle en oppkjøpsstrategi
 • Identifisere virksomheter som kan være aktuelle kjøps- eller fusjonsobjekter
 • Foreta en verdi- og risikoanalyse med konklusjon og anbefalt fremgangsmåte
 • Fremforhandle en avtale om kjøp eller fusjon
 • Hente inn kapital for å finansiere oppkjøpet/fusjonen

Hva er viktig for en kjøper?

 • Kompetent og stabil ledelse med solid historikk og referanser
 • God og stabil inntjening med vekstpotensial
 • Lav eller ingen avhengighet av en leverandør, kunde eller et produkt
 • Relativt høye etableringshindre i bransjen
 • Gode exit-muligheter

Se en mulighet – og grip den!
Vår viktigste oppgave er å maksimere aksjonærenes verdi på det som skal selges, dvs. fremforhandle den beste avtalen som markedet kan tilby der og da. Så lenge vårt honorar primært er avhengig av at vi får gjennomført en transaksjon på vegne av vår klient, er følgelig vår motivasjon for å lykkes sterk.

Et suksessrikt salg fordrer blant annet:

 • Kunnskap om potensielle kjøpere og hvordan målgruppen kan se ut
 • Kreativitet i forbindelse med avtalestruktur
 • Erfaring fra forhandlinger

Eiger Corporate AS yter også rådgivning vedrørende gjennomføring av Due diligence (DD), dokumentasjon i forbindelse med inngåelse av avtaler (Letter of Intent (LOI), Share Purchase Agreement (SPA) etc.) samt bistand i forhold til ansatte, skattespørsmål og andre utfordringer som eventuelt må løses i denne forbindelse. Vi er selv ansvarlige for gjennomføringen av alle våre oppdrag og tilbyr vår personlige håndtering av store og små prosjektoppgaver fra start til mål. We don’t delegate to kids.