Teknologi / Media / Telekom (TMT)

Teknologiske nyvinninger gjør tilværelsen enklere for folk og sørger for økonomisk vekst. Digitaliseringen av samfunnet fortsetter og skjer stort sett i regi av selskapene i teknologi-, media- og telekomsektoren. Digitaliseringen medfører et økende behov for ny teknologi og kompetanse, denne skapes gjerne i SMB-segmentet der innovasjonsevnen typisk er størst. Samtidig ser vi at de store teknologi- og medieselskapene sitter med store kontantbeholdninger. Dette skaper interessante muligheter der behovet for kompetanse, teknologi og kapasitet vil drive transaksjonsmarkedet i tiden som kommer.

Eiger Corporate AS har lang erfaring innenfor TMT, både som ansatte og eiere av selskaper innen sektoren. Vi ser at det er store likheter mellom de utfordringene virksomhetene innen de tre bransjene står overfor. Med vår bransjeerfaring og vårt nettverk, har vi den spisskompetansen som er essensiell for å løse våre klienters utfordringer innen M&A.
Les mer om våre rådgivere ved salg av bedrift »

Vi har betydelig innsikt i hvordan TMT-sektoren er «skrudd sammen» og hvilke faktorer som vil påvirke prisingen av en virksomhet. Vi oppfordrer alle som går med tanker om å finne ny eier eller partner til virksomheten sin om å ta kontakt likegodt først som sist. De fleste eiere trenger noe modningstid før man tar den endelige beslutningen om å søke etter ny eier eller partner for virksomheten sin. En viktig del av vår oppgave er å kunne gi råd om interne og eksterne tiltak som bør gjennomføres før man går videre i en eventuell salgsprosess. Les mer om andre bransjer ved salg av bedrift »

Alf Rasmussen
Telefon: 90 12 09 77  
Epost: alf@eigercorp.no

 

Referanser

MediaHolding-Milestone-webCom-Scan-Milestone-webCirek-Milestone-webABCKredittstyring-Milestone-webArtisti-Milestone-web