Strategisk partnersøk

Forberedelse til salg 

Vurderes salg av virksomheten, eller har potensielle kjøpere vist interesse for selskapet.

Årsakene kan være mange, men det handler om å være godt forberedt for å kunne optimalisere resultatet av en selskapstransaksjon. 

Vi i Eiger har lang erfaring i å bistå virksomheter forut for oppstart av en salgs prosess, og med å gi råd i verdiskapende aktiviteter.

Konkret tilbyr vi analyse av dagens virksomhet med anbefalinger med henblikk på å normalisere virksomheten slik at en grunnlaget for en verdifastsettelse blir troverdig.

Anbefalinger kan gå på tiltak som synligjør verdiene, det være seg regnskapsmessige endringer og eller operasjonelle/organisatoriske endringer.  Eksempelvis kan det være gjennomføring av en omorganisering, en relokalisering, eller en refinansiering.  Typisk vil en gjennomgang av virksomheten avdekke områder hvor det er behov for formalisering som arbeidskontrakter, husleiekontrakter, forsikringsavtaler etc.  Summen av mange tiltak vil kunne forsikre en kjøper om at selskapet driver etter normale forretningsprinsipper, og at kjøpers risiko er transparent og håndterbar.

Vårt kjennskap til transaksjonsmarkedet gjør at vi mange tilfeller kan komme med anbefalinger som spisser virksomheten i henhold til hva potensielle kjøpere ønsker. Dette vil kunne gjøre det lettere for en potensiell kjøper og starte på en prosess.

 

 Ta kontakt med våre rådgivere i dag »