Strategisk partnersøk

Forberedelse til salg 

Vurderer du salg av din virksomhet, eller har potensielle kjøpere vist interesse for selskapet.

Det første man naturlig tenker på er verdi og kontrakt, men det er mye annet man nå forholde seg i en virksomhetstransaksjon 

Det er viktig at det gjøres et grundig forarbeide, og man tar stilling til hva man ønsker å oppnå med et salg.    Er det på grunn av generasjonsskifte? Er det fordi markedet bedriften opererer i forandrer seg? Trenges det å gjøre store investeringer fremover? Ønsker eier å ta ned risiko? Ønsker man tilgang til nye produkter/markeder? 

Årsakene kan være mange, men det handler om å være godt forberedt for å kunne optimalisere resultatet av en selskapstransaksjon. 

Vi i Eiger har lang erfaring i å bistå virksomheter forut for oppstart av en salgs prosess, og med å gi råd i verdiskapende aktiviteter.

Konkret tilbyr vi analyse av dagens virksomhet med anbefalinger med henblikk på å normalisere virksomheten slik at en grunnlaget for en verdifastsettelse blir troverdig.

Anbefalinger kan gå på tiltak som synligjør verdiene, det være seg regnskapsmessige endringer og eller operasjonelle/organisatoriske endringer.  Eksempelvis kan det være gjennomføring av en omorganisering, en relokalisering, eller en refinansiering.  Typisk vil en gjennomgang av virksomheten avdekke områder hvor det er behov for formalisering som arbeidskontrakter, husleiekontrakter, forsikringsavtaler etc.  Summen av mange tiltak vil kunne forsikre en kjøper om at selskapet driver etter normale forretningsprinsipper, og at kjøpers risiko er transparent og håndterbar.

Vårt kjennskap til transaksjonsmarkedet gjør at vi mange tilfeller kan komme med anbefalinger som spisser virksomheten i henhold til hva potensielle kjøpere ønsker. Dette vil kunne gjøre det lettere for en potensiell kjøper og starte på en prosess.

Ta kontakt for et tilbud og en plan. 

 

Eiger Corporate AS yter også rådgivning vedrørende gjennomføring av Due diligence (DD), dokumentasjon i forbindelse med inngåelse av avtaler (Letter of Intent (LOI), Share Purchase Agreement (SPA) etc.) samt bistand i forhold til ansatte, skattespørsmål og andre utfordringer som eventuelt må løses i denne forbindelse. Vi er selv ansvarlige for gjennomføringen av alle våre oppdrag og tilbyr vår personlige håndtering av store og små prosjektoppgaver fra start til mål. Hos oss er du garantert at salget av din virksomhet håndteres av våre mest erfarne rådgivere gjennom hele prosessen. Ta kontakt med våre rådgivere i dag »