Forbered virksomheten for salg

Handbook-forside-001.jpg

eigercorp_webphoto_001.jpg

Jørgen-Bøhn-2016-002.jpg

Det finnes en rekke tiltak selger kan gjøre for å øke sannsynligheten for salg og i tillegg få godt betalt for virksomheten.

Forberedelsene kan ta noen måneder til flere år med:

  • Å identifisere potensielle kjøpere
  • Å posisjonere virksomheten slik at den blir mer attraktiv
  • Å styrke virksomhetens omdømme
  • Å holde kostnadsfokus og stadig spisse driften. Forventes en multippel
  • på fem, vil hver krone spart gi fem ganger mer i kjøpssum
  • Å fisjonere ut avdelinger, eiendom eller andre deler som kan virke
  • defokuserende for kjøper og som ikke bidrar til driften
  • Å nedjustere overflødig arbeidskapital
  • Å generelt sørge for god orden i regnskap, skattemessige forhold, selskapsdokumenter og -arkiv, legale forhold som leiekontrakter, ansettelsesavtaler, leverandør- og kundeavtaler, HMS osv.

De beste tiltakene er de som på lengre sikt styrker virksomhetens finansielle situasjon samt befester posisjon i markedet. Kortsiktige tiltak som kun er rettet mot et mulig salg bør generelt unngås.

Last ned vår håndbok «Salg av virksomhet - en praktisk guide» ©

Snakk med våre bedriftsmeglere for mer informasjon om kjøp og salg av virksomhet »