Alternativer ved salg av virksomhet

Handbook-forside-001.jpg

eigercorp_webphoto_001.jpg

Jørgen-Bøhn-2016-002.jpg

Det er svært viktig at man har et bevisst forhold til hva som vil være den beste løsningen for eierne og virksomheten som skal selges. Det kan for eksempel være:

  • Salg av hele virksomheten
  • Salg av deler av virksomheten med en avtale om salg av resten over tid — Earn Out
  • Salg til industriell eller finansiell partner
  • Salg til ledelsen — Management Buy Out (MBO) eller ny ledergruppe — Management Buy In (MBI)
  • Salg mellom aksjonærene — Noen kjøpes ut og resten sitter igjen med større eierandeler
  • Notering på børs eller andre regulerte markedsplasser

I tillegg finnes det en rekke variasjoner i temaene over som kan medføre at man ender opp med en litt annen (og presumptivt bedre) løsning enn den man opprinnelig hadde tenkt seg. Det bør være rom for pragmatisme.

Last ned vår håndbok «Salg av virksomhet - en praktisk guide» ©

Snakk med våre bedriftsmeglere for mer informasjon om kjøp og salg av virksomhet »