Oil Field Services (OFS)

Olje og gass – fremdeles norges viktigste industri

Etter en periode hvor oljeprisen har vært under press og bransjen har slitt med omstillinger, ser man  tegn til bedring. Det rapporteres om større aktivitet i leverandørkjeden. Man forventer en oljepris noe over 60 dollar fatet i tiden fremover, som medfører økt M&A aktivitet i hele segmentet med bakgrunn i effektivisering og rasjonalisering

Både store industrielle aktører og PE-fond er aktive innen M&A i SMB markedet. 

Vår kunnskap og erfaring gjør oss i stand til å hjelpe våre klienter trygt i havn i et stadig mer komplekst transaksjonsmarked. Riktig verdifastsettelse og avdekking av industrielle synergier bidrar til optimale prosesser.

KONTAKT

Alf Rasmussen
Telefon: 90 12 09 77  
Epost: alf@eigercorp.no