Oil Field Services (OFS)

Olje og gass – fremdeles norges viktigste industri

Etter en periode hvor oljeprisen har vært under press og bransjen har slitt med omstillinger, ser man nå tegn til bedring. Det rapporteres om større aktivitet i leverandørkjeden etter hvert som behovet fra utbygginger som Johan Sverdrup feltet melder seg. Sansynligvis vi oljeprisen forbli lav i tiden fremover, og vil medføre at flere aktører vil komme sammen for å dele på kostnader og samle markedsmakten. Dette vil medføre økt M&A aktivitet i hele segmentet.

Både store industrielle aktører og PE-fond er aktive innen M&A i SMB markedet. Les mer om andre bransjer ved salg av bedrift»

Vår kunnskap og erfaring gjør oss i stand til å hjelpe våre klienter trygt i havn i et stadig mer komplekst transaksjonsmarked. Riktig verdifastsettelse og avdekking av industrielle synergier bidrar til optimale prosesser. Kontakt våre rådgivere i dag »

KONTAKT

Alf Rasmussen
Telefon: 90 12 09 77 
Epost: