OBOS Basale AS kjøper Venator AS

OBOS Basale AS har overtatt samtlige aksjer i selskapet. Venator har 14 ansatte, daglig leder er Tor-Børre Meyer, og selskapet har kontoradresse Sinsenvn. 53. Selskapet leverer i hovedsak rådgivningstjenester innen;

- Branntekniske tjenester 

- FDVU 

- HMS og internkontroll

I tillegg leverer selskapet IT-applikasjonen Vergo som er nettbasert styringssystem innen FDV. Vergo er Microsoft-basert, og har moduler innen Brannbok, HMS, Drift, IK Vedlikehold og Legionella.

Eiger Corporate AS har vært rådgiver for selger i denne transaksjonen.