Låst i en utfordrende eierstruktur?

Advokatfirmaet Bull & Co inviterer til frokostseminar 29. september 08:00 i sine lokaler.

"Selskaper og verdier ødelegges ofte av at selskapet og dets aksjonærer er låst i utfordrende eierstrukturer. Det finnes en vei ut. Vi forteller deg hvordan. Foredragsholderne tar utgangspunkt i faktiske caser, hvor de som henholdsvis forretningsadvokat og corporate finance-rådgiver har bidratt til å løse eierkonflikter. Hva kan du gjøre på forhånd, underveis, og hva må du gjøre når konflikten har eskalert til en umulig situasjon? Vær forberedt når dette rammer deg."

Foredragsholdere:
Advokat Bjarte Bogstad
Corporate finance-rådgiver Jørgen Bøhn fra Eiger Corporate AS

Dato:  Torsdag 29. september 2016, kl. 08:30-09:30
Sted:  Observatoriegt. 1B, 7. etg.

Frokost, kaffe og juice fra kl. 08:00

Seminaret er gratis.Tilbake