Eiger Corporate søker strategisk partner

Eiger Corporate søker strategisk partner til ledende software-leverandør av prosessorienterte, modulbaserte løsninger innenfor web-basert kvalitetsstyring.

Virksomheten har mer enn 250 kunder med faste driftsavtaler innen offentlig og privat sektor. Cirka 200 000 lisensierte brukere, hvorav rundt 25 konsernstrukturer på flere kontinenter.

For mer informasjon, kontakt Alf Rasmussen på alf@eigercorp / +47 90 12 09 77 /
+47 21 55 58 63.Tilbake