Knut Garnes ny partner i Eiger Corporate AS

Knut Garnes ble ønsket velkommen som ny rådgiver og partner i Eiger Corporate AS i januar 2016. Knut har mer enn 15 års erfaring som investeringsansvarlig i familieide investeringsselskaper. Som investorrepresentant har han deltatt i flere oppkjøpsprosesser, fusjoner og salg i ulike bransjer i inn- og utland. Han har tidligere arbeidet som konsulent og daglig leder innenfor maritim, mekanisk og offshore industri. Gjennom en rekke styreverv har Knut opparbeidet solid erfaring i strategiske og finansielle spørsmål knyttet til både drift og transaksjoner.

I Eiger vil Knut bidra som rådgiver ved alle trinn i transaksjoneprosessen. Les mer om Knut her »

Tidligere partner Henrik Sundt trådte ved årsskiftet ut da han og familien har flyttet til Nøtterøy. Vi takker Henrik for tiden i Eiger Corporate AS og ønsker ham lykke til videre.Tilbake