Mestergruppen tar over Byggtorget

Mestergruppen etablerer seg nå som en av de største byggevarekjedene i Norge etter at Byggtorget denne uken aksepterte et tilbud om sammenslåing av virksomhetene. 

Etter dette vil Ferd-kontrollerte Mestergruppen ha mer enn 150 byggevareutsalg i Norge, i tillegg til virksomheten under kjedene Mesterhus og Systemhus.

- Dette er en avtale som nærmest har ventet på å bli inngått. Våre to virksomheter passer godt sammen, og vi etablerer nå også en tyngde og utstrekning som setter oss i stand til å tilby våre kunder og samarbeidspartnere enda bedre betingelser og service, sier konsernsjef Mikkel Sandvik, som også skal lede den sammenslåtte virksomheten. Den nye sammenslutningen blir en av landets største innen byggevarehandelen med en handelsomsetning på om lag 5,2 milliarder kroner.

Byggtorget skal styrkes og videreutvikles under dagens ledelse og organisasjon, som har sitt hovedkontor i Vadsø.

- Vi er imponert over profesjonaliteten til Byggtorgets organisasjon og forhandlerapparat. Mestergruppen og Byggtorget vil trekke på hverandres ressurser til felles gevinst, og det er særlig på innkjøpssiden at det er mye å hente ved å gå sammen. Vi setter også stor pris på at Byggtorgets forhandlere som følge av transaksjonen vil komme inn som medeiere i Mestergruppen – det viser en langsiktighet og tro på fremtiden under samme paraply, sier Sandvik.

Byggtorgets medlemsbedrifter vil nå også få anledning til å gå inn i en av Mestergruppens huskjeder.

- Vi vet at for en del av medlemmene vil det å kunne drive med oppføring av boliger under et ledende konsept være en attraktiv tilleggsnæring til drift av byggevareutsalg, sier Per-Ivar Harila, kjededirektør i Byggtorget.

Det gjenstår fortsatt en del formalia før de to virksomhetene er under samme paraply, men det er ventet at dette arbeidet vil bli sluttført i løpet av våren.

Hentet fra Bygg.no
Les mer »

Eiger Corporate AS var finansiell rådgiver for Byggtorget i transaksjonsprosessen.

Les mer om våre rådgivere »