MBO

Salg internt - generasjonsskifte eller salg til selskapets ansatte
Med salg internt mener vi salg til familiemedlemmer (generasjonsskifte) eller salg til ledende ansatte (MBO). Eiger Corporate har lang erfaring innenfor områdene. Felles for begge er at de ofte har en annen form for finansiering. Den krever færre garantier, som gir større forutsigbarhet for selskapets ansatte, kunder og øvrige omgivelser. Dette bidrar til en mindre kompleks overtakelse. Likevel finnes det en rekke løsningsmuligheter som også bør diskuteres i forkant av et salg, og spesielt ved et salg internt. Snakk med en av våre rådgivere i dag »

Management Buy Out (MBO) - salg til ledende ansatte
Her bør eier/selger starte i riktig ende. Alternativet som må unngås, er der de ledende ansatte slutter og starter konkurrerende virksomhet. Dette skjer dessverre ofte, og kan ødelegge verdiene i en ellers god bedrift. Vi ser i flere tilfeller at bedriften blomstrer og viser sterk vekst etter salg til de ansatte. Motivasjonen øker, og nye innovative løsninger oppstår.

Prosess og finansiering er viktige forhold ved et internt salg. Vi i Eiger Corporate har gjennomført mange interne transaksjoner hvor kjøper og selger ble fornøyde. Vi har ferdige modeller for slike overtakelser, hvor prosess, økonomi og avtaleverk er meget godt gjennomarbeidet. Juridisk kompetanse tilpasser og kvalitetssikrer avtaleverket til det enkelte prosjekt. Denne komplette pakken tilbyr vi til fast pris. Da vet familien, selskapet og de ansatte hvilke kostnader prosessen innebærer. Les mer om bransjer vi arbeider med »