MBO

Management Buy Out (MBO) - salg til ledende ansatte/nøkkelpersoner

Vi bistår eiere med å finne korrekt verdi i en MBO prosess, samt å utvikle alternative finansieringsløsninger med fremmedkapital og ekstern egenkapital dere det er hensiktsmessig.

Prosess og finansiering er viktige forhold ved et internt salg. Vi i Eiger Corporate har gjennomført mange interne transaksjoner hvor kjøper og selger ble fornøyde. Vi har ferdige modeller for slike overtakelser, hvor prosess, økonomi og avtaleverk er meget godt gjennomarbeidet. Juridisk kompetanse tilpasser og kvalitetssikrer avtaleverket til det enkelte prosjekt. Denne komplette pakken tilbyr vi til fast pris. Da vet familien, selskapet og de ansatte hvilke kostnader prosessen innebærer. Les mer om bransjer vi arbeider med »