Vekst gjennom oppkjøp/fusjon

Oppkjøp - en proaktiv vekststtrategi

Ved et oppkjøpssøk, er selskapet aktivt ute og søker kandidater som passer inn i selskapets vekststrategi. Vi i Eiger Corporate har et stort nettverk innenfor små og mellomstore selskaper i Norge. Vår trinnvise metode øker sannsynligheten for å identifisere riktige kandidater, systematiske forhandlinger og å oppnå en balansert avtale.

Eiger Corporate AS kan bistå med å:

  • Utvikle en oppkjøpsstrategi (Oppkjøpssøk)
  • Identifisere virksomheter som kan være aktuelle kjøps- eller fusjonsobjekter
  • Foreta en verdi- og risikoanalyse med konklusjon og anbefalt fremgangsmåte
  • Fremforhandle en avtale om kjøp eller fusjon (Fusjon)
  • Rådgivning vedr. finansieringen av oppkjøpet/fusjonen
  • Bistå i en due diligence prosess