Kjøpe bedrift

Oppkjøpssøk - en proaktiv vekststtrategi
Planlegger selskapet vekst? Da er fokus ofte organisk vekst, økt omsetning, rekruttering av flere nøkkelmedarbeidere osv. Organisk vekst tar tid, og et alternativ er oppkjøp. Ved et oppkjøp tar selskapet et steg til neste nivå. Utfordringene handler oftest om kultur, utnyttelse av synergier og integrering. De fleste suksesshistoriene i norsk næringsliv har vist vekst som følge av oppkjøp, gjerne kombinert med organisk vekst. Ved et oppkjøpssøk, er selskapet aktivt ute og søker kandidater som passer inn i selskapets vekststrategi. Vi i Eiger Corporate har et stort nettverk innenfor små og mellomstore selskaper i Norge. Vår trinnvise metode øker sannsynligheten for å identifisere riktige kandidater, systematiske forhandlinger og å oppnå en balansert avtale.

Eiger Corporate AS kan bistå med å:

  • Utvikle en oppkjøpsstrategi (Oppkjøpssøk)
  • Identifisere virksomheter som kan være aktuelle kjøps- eller fusjonsobjekter
  • Foreta en verdi- og risikoanalyse med konklusjon og anbefalt fremgangsmåte
  • Fremforhandle en avtale om kjøp eller fusjon (Fusjon)
  • Rådgivning vedr. finansieringen av oppkjøpet/fusjonen

Eiger Corporate AS yter også rådgivning vedrørende gjennomføring av Due diligence (DD), dokumentasjon i forbindelse med inngåelse av avtaler (Letter of Intent (LOI), Share Purchase Agreement (SPA) etc.) samt bistand i forhold til ansatte, skattespørsmål og andre utfordringer som eventuelt må løses i denne forbindelse. Vi er selv ansvarlige for gjennomføringen av alle våre oppdrag og tilbyr vår personlige håndtering av store og små prosjektoppgaver fra start til mål. We don’t delegate to kids. Ta kontakt med våre rådgivere i dag »