Hvorfor selge virksomheten?

Handbook-forside-001.jpg

eigercorp_webphoto_001.jpg

Jørgen-Bøhn-2016-002.jpg

Det finnes naturligvis en myriade av grunner for hvorfor man som eier ønsker å selge en virksomhet. I Norge ser vi for eksempel et stadig større innslag av generasjonsskifter, eller grunner som:

  • Erkjennelsen av at virksomheten har nådd et tak, og at videre vekst og utvikling fordrer andre og mer ressurssterke eiere
  • Vekstmulighetene i eksisterende marked er små, og at man for å vokse videre trenger internasjonalt eierskap
  • Uenighet blant dagens eiere som gjør videre drift og ledelse vanskelig
  • Svært gunstig timing som en konsekvens av for eksempel konsolidering i bransjen eller «bobleaktige» verdianslag
  • Endringer i teknologi, lovgivning eller markedsforholdene forøvrig
  • Et ønske om å ta en gevinst!

Det er viktig at man har en klar begrunnelse for hvorfor man ønsker å selge sin virksomhet. Dette er ofte et av de første spørsmålene en kjøper vil stille. Unnvikende svar vil skape usikkerhet og mistro, og vanskeliggjøre salgsprosessen.

Last ned vår håndbok «Salg av virksomhet - en praktisk guide» ©

Snakk med våre bedriftsmeglere for mer informasjon om kjøp og salg av virksomhet »