Generasjonsskifte

Salg internt - generasjonsskifte eller salg til selskapets ansatte
Med salg internt mener vi salg til familiemedlemmer (generasjonsskifte) eller salg til ledende ansatte (MBO). Eiger Corporate har lang erfaring innenfor områdene. Felles for begge er at de ofte har en annen form for finansiering. Den krever færre garantier, som gir større forutsigbarhet for selskapets ansatte, kunder og øvrige omgivelser. Dette bidrar til en mindre kompleks overtakelse. Likevel finnes det en rekke løsningsmuligheter som også bør diskuteres i forkant av et salg, og spesielt ved et salg internt. Kontakt våre rådgivere i dag »

Generasjonsskifte
Hva er best for bedriften? Hva best for familien? Krever dette skjev fordeling mellom arvingene? Hvordan skal prosessen gå smertefritt, og hva med avtaleverk i en slik prosess? Eiger Corporate har bistått mange familier og vært med å løse alle problemstillinger. Det viktigste er at familieforholdet forblir harmonisk i samspill med videreføring av virksomheten. Det finnes en rekke eksempler på uvennskap og ødelagte familiebånd som følge av et generasjonsskifte. I enkelte tilfeller kan et salg eksternt være lettere å håndtere.  

Prosess og finansiering er viktige forhold ved et internt salg. Vi i Eiger Corporate har gjennomført mange interne transaksjoner hvor kjøper og selger ble fornøyde. Vi har ferdige modeller for slike overtakelser, hvor prosess, økonomi og avtaleverk er meget godt gjennomarbeidet. Juridisk kompetanse tilpasser og kvalitetssikrer avtaleverket til det enkelte prosjekt. Denne komplette pakken tilbyr vi til fast pris. Da vet familien, selskapet og de ansatte hvilke kostnader prosessen innebærer. Les mer om bransjer vi arbeider med »