Fusjon

Fusjon
Ved endring av rammebetingelser, konkurransebildet eller ved ny teknologi, utfordres forholdene bedriften normalt arbeider under. I slike situasjoner opplever ofte selskapene omsetningssvikt, press på marginene og utfordringer mht. å beholde nøkkelpersoner i selskapet. I slike situasjoner er det en fordel å se på strategiske endringer sammen med andre selskaper i verdikjeden. Kanskje to konkurrenter blir sterkere sammen, i felles lokaler med felles administrasjon? Snakk med en av våre rådgivere i dag »

Dersom man planlegger salg av virksomhet på sikt kan fusjon være en verdiøkende strategi i seg selv fordi et større selskap som regel verdsettes høyere enn summen av to selskaper hver for seg. Et alternativ til oppkjøp, eller salg er alltid en fusjon. Vi i Eiger Corporate kjenner problemstillingene og aktørene, og ser ofte at selskapene sammen kan gjøre det bedre. Les mer om bransjer vi arbeider med »