Bud og forhandlinger ved salg av virksomhet

Handbook-forside-001.jpg

eigercorp_webphoto_001.jpg

Jørgen-Bøhn-2016-002.jpg

Etter innledende møter og presentasjoner av virksomheten er det tid for at seriøse interessenter kommer med skriftlige tilbud. Så lenge kjøperne ikke har fått tilgang til all relevant informasjon om virksomheten vil dette gjenspeile seg i et indikativt bud.

Budet bør inneholde:

 • Pris — Eventuelt en prisintervall basert på noen forutsetninger
 • Hva man ønsker å kjøpe — For eksempel 51, 67 eller 100%
 • Oppgjørsform — Kontanter, aksjer i kjøpers selskap etc.
 • Betalingstidspunkt — En eller flere terminer, andel per termin
 • Ønsket bindingstid for nøkkelpersoner
 • Andre sentrale vilkår og forutsetninger

Det er svært viktig at selger har full forståelse for hva det indikative budet innebærer. Ikke vær redd for å stille spørsmål til kjøperne. Budene gjennomgås og evalueres sammen med rådgiver. Pris alene er ikke alltid godt nok beslutningsgrunnlag.

Ta i tillegg betraktning til:

 • Hvordan budet er strukturert
 • Hvilken byder som sannsynligvis er
 • den beste partneren for virksomheten
 • Betalingsevne hos byder
 • Personkjemi
 • Tidsaspekt for transaksjon og oppgjør

Forhandlinger
Den foretrukne kjøper blir nå innkalt til forhandlinger der målet er å oppnå endelig enighet. Det er viktig at både kjøper og selger har klart for seg formålet med forhandlingene, slik at begge parter stiller med nødvendig myndighet og fullmakter til å inngå en avtale. Mange selgere foretrekker å la rådgiver stå for hele eller deler av forhandlingene. Dette gjør det enklere for selger å bevare en god tone med kjøper, selv om det kan ha gått hett for seg i selve forhandlingene.

Når man har oppnådd enighet om de viktigste punktene i en avtale, skrives vanligvis en intensjonsavtale — Letter of Intent (LOI). Denne er ikke bindende, men vil være et nyttig underlag når man skal skrive den endelige mer omfattende avtalen. Den eneste bindingen en selger ofte kan bli avkrevet er eksklusivitet for kjøper i en nærmere bestemt tidsperiode, slik at selger etter at LOI er inngått ikke innleder forhandlinger også med andre, potensielle kjøpere.

Last ned vår håndbok «Salg av virksomhet - en praktisk guide» ©

Snakk med våre bedriftsmeglere for mer informasjon om kjøp og salg av virksomhet »