Lytt til magefølelsen ved salg av virksomhet

Handbook-forside-001.jpg

eigercorp_webphoto_001.jpg

Jørgen-Bøhn-2016-002.jpg

Eiger Corporate har løpende dialog med de store aktørene i våre fokusbransjer. I denne sammenheng fikk vi informasjon om at en større aktør ønsket vekst innenfor et bestemt geografisk område. Vi gjennomførte et søk og fire aktuelle bedrifter ble kontaktet. To av disse var i en generasjonsskifte prosess og innså at det var vanskelig å stå alene fremover. Eiger Corporate gjennomførte et møte mellom kjøper og aktør 1. Her viste det seg at kjemien ikke stemte overens, noe vi alltid har som første sjekkpunkt. Industrielt ville de hatt fordeler av hverandre, men når to aktører har ulikt syn på fremtiden, og begge med sterke meninger så er det vanskelig å finne sammen. Tvangsekteskap, eller praktiske ekteskap tror vi ikke på.

Vi gjennomførte så møte med aktør 2, dette var langt mer positivt i forhold til kjemi, og dette var mer et tradisjonelt generasjonsskifte. To av de eldste eierne ønsket å pensjonere seg, og de ønsket samtidig trygghet for at virksomheten ble videreført. De manglet nå daglig leder, som ble pensjonist. Partene ble enige om pris og vilkår, og et raskt kontantoppgjør ble gjennomført. 

Samtidig hadde vi nå mer kunnskap om aktør 1, og vi mente de ville passe langt bedre sammen med en alternativ aktør i samme område. Denne aktuelle aktøren ville ikke fusjonere, men ville bevare dagens virksomhet, og videreføre kulturen og driften som i dag. Driften stemte godt overens med verdiene til aktør 1, og det ble også her gjennomført en transaksjon samme måned. Disse er fortsatt lykkelig sammen, og leverer bedre resultater nå, med en sterk aktør som majoritetseier. Lærdommen er at kjemi er vesentlig for å komme i mål.

Last ned vår håndbok «Salg av virksomhet - en praktisk guide» ©

Snakk med våre bedriftsmeglere for mer informasjon om kjøp og salg av virksomhet »