Due diligence ved salg av virksomhet

Handbook-forside-001.jpg

eigercorp_webphoto_001.jpg

Jørgen-Bøhn-2016-002.jpg

Due diligence kan kanskje best oversettes med «tilbørlig aktsomhet», og er en samlebetegnelse på kjøpers nitidige og grundige gjennomgang av selgers virksomhet.

En DD kan omfatte:

  • Finansielle og regnskapsmessige forhold
  • Markedsmessige forhold («commercial DD»)
  • Forhold til kunder og leverandører
  • Grundig vurdering av ledelsen
  • Juridisk DD
  • Miljømessig DD
  • Vurdering av eiendom og eiendeler

Det vanligste er at kjøper begrenser seg til en grundig gjennomgang av regnskap, arkiver, eiendeler, patenter, avtaleforhold og at virksomheten følger de lover og regler den er underlagt.

En DD gjennomføres i større og større grad elektronisk. Alle relevante dokumenter og underlag som kjøper etterspør lastes opp i sky som kjøpers folk har tilgang til i et definert tidsrom. Dette er en tids- og kostnadseffektiv måte å gjennomføre DD på.

I en SPA følger normalt en del garantier som selger stilles. Jo mer selger er villig til å garantere overfor kjøper, jo enklere blir prosessen. Selgers garantier er forbundet med ansvar. Finner kjøper forhold som ikke stemmer med hva som er avtalt, må selger kompensere for dette. Et typisk eksempel er overvurdert varelager som er bokført til høyere verdi enn hva som er reelt. Har selger garantert regnskapsmessig verdi, må differensen mellom bokførte og reelle verdier kompenseres for.

Last ned vår håndbok «Salg av virksomhet - en praktisk guide» ©

Snakk med våre bedriftsmeglere for mer informasjon om kjøp og salg av virksomhet »