Selge bedrift

Vurderer du å selge bedriften og ønsker best pris fra riktig kjøper?

Eiger Corporate har lang erfaring med å bistå virksomheter som ønsker et eierskifte. Våre metoder og nettverk sikrer optimale løsninger for våre klienter. 

Eiger Corporate AS kan bistå med å:

  • Planlegge og utvikle en salgsstrategi
  • Foreta en verdivurdering med konklusjon og anbefalt prisintervall
  • Utarbeide relevant dokumentasjon for presentasjon av selskapet
  • Kontakte relevante kjøpere, og gjennomføre forhandlinger
  • Bistå i valg av transaksjonsløsning

Eiger Corporate AS yter også rådgivning vedrørende gjennomføring av Due diligence (DD), dokumentasjon i forbindelse med inngåelse av avtaler (Letter of Intent (LOI), Share Purchase Agreement (SPA) etc.) samt bistand i forhold til ansatte, skattespørsmål og andre utfordringer som eventuelt må løses i denne forbindelse. prosjektoppgaver fra start til mål.  Ta kontakt med våre rådgivere i dag »