Selge bedrift

Vurderer du å selge bedriften og ønsker best pris fra riktig kjøper?

Eiger Corporate har lang erfaring med å bistå virksomheter som ønsker et eierskifte (Generasjonsskifte). Våre metoder og nettverk skal sikre optimale løsninger for våre klienter. En virksomhetsoverdragelse kan ta mange former. Det være seg et aksjesalg, helt eller delvis, eller salg av innmat. Noen ganger vil man ende opp med en industriell kjøper, andre ganger en finansiell, eller en intern i form av at ansatte overtar virksomheten (MBO). 

Eiger Corporate AS kan bistå med å:

  • Planlegge og utvikle en salgsstrategi
  • Foreta en verdivurdering med konklusjon og anbefalt prisintervall
  • Utarbeide relevant dokumentasjon for presentasjon av selskapet
  • Kontakte relevante kjøpere, og gjennomføre forhandlinger
  • Bistå i valg av transaksjonsløsning

Eiger Corporate AS yter også rådgivning vedrørende gjennomføring av Due diligence (DD), dokumentasjon i forbindelse med inngåelse av avtaler (Letter of Intent (LOI), Share Purchase Agreement (SPA) etc.) samt bistand i forhold til ansatte, skattespørsmål og andre utfordringer som eventuelt må løses i denne forbindelse. Vi er selv ansvarlige for gjennomføringen av alle våre oppdrag og tilbyr vår personlige håndtering av store og små prosjektoppgaver fra start til mål. We don’t delegate to kids. Ta kontakt med våre rådgivere i dag »