Ambio Helse AS solgt til Ecura Helse og Omsorg AS

Ambio Helse er et ledende selskap innen bemanning av helse- og omsorgspersonell. I Norge har Ambio Helse fokus på bemanning av sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagsarbeidere.

Ecura er med dette en av de ledende aktørene innen assisterte boligtjenester i Norge, én markant aktør innen BPA; brukerstyrt personlig assistanse og bemanning av helse- og omsorgspersonell, samt ledende tilbyder av privatfinansiert rusrehabilitering.

”Med dette oppkjøpet er vi på god vei til å nå vårt mål om å bygge en norsk, landsdekkende aktør innen helse og omsorgstjenester med nærliggende forretningsområder, sier Per Gunnar Borhaug,  administrerende direktør i Ecura Helse- og omsorg AS.”

Eiger Corporate AS var rådgiver for Ambio Helse i prosessen

ambiohelse.no

ecura.no