Agentur / Handel / Engros

Det er mange små og mellomstore norske importører av industrielle produkter og innsatsfaktorer som norsk industri er helt avhengig av i sin produksjon. Produsentene er gjerne internasjonalt anerkjente selskaper som overlater salg og service til lokale partnere med større nærhet til markedet. Les mer om andre bransjer ved salg av bedrift»

Selskapene karakteriseres ofte av:

  • Høy produktkompetanse i sin nisje
  • Høy produktkvalitet og høy servicegrad
  • Attraktive marginer
  • Fravær av kostnader til forskning og utvikling
  • Lite behov for anleggsmidler
  • Gode muligheter for å ta ut utbytte

Kombinasjonen av høye marginer og lavt kapitalbehov bidrar til en høy kontantstrøm som gjør disse selskapene til typiske utbytteselskaper, og således attraktive investeringsobjekter. Utfordringen i disse virksomhetene er spesielt knyttet til leverandørene, både med hensyn til fornyelser av agenturavtaler og produsentens evne til å utvikle nye gode produkter.

Vi kjenner til miljøer som har spesialisert seg på å kjøpe og videreutvikle nettopp slike virksomheter, og som derfor er vant til å håndtere risiko knyttet opp mot selskapenes agenturer. I prosessen ved kjøp eller salg av bedrift gir vi både råd underveis og fungerer som buffer mellom partene for å sikre et godt forhandlingsklima.

Les mer om våre rådgivere»