EIGER CORPORATE AS : PROFESJONELL OG LØSNINGSORIENTERT

 

 

Eiger Corporate har over ti års erfaring i SMB markedet.

 

Vi ser nå at forretningslivet er i ferd med å finne en ny normal i disse tider, med økt fokus på digitalisering og endret etterspørselsmønster.
 
Grønn bærekraftig industri er kommet mer i fokus og den høye verdsettelsen av slike selskaper på børs reflekterer stor optimisme for fremtiden.
 
Det digitale skiftet som har blitt fremskyndet under pandemien, treffer alle bransjer, og kan være utfordrende for tradisjonelle virksomheter.
 
Vi opplever stor interesse fra norske og utenlandske aktører som ønsker å ta del i konsolideringer i mange forskjellige bransjer, hvor innførsel av digital kompetanse kan gjøre en forskjell.
 
Ta kontakt ved  behov for bistand med omsetning av SMB selskaper.  Vi har både  kjøps  og salgsinteresse.